Pokaż listę

Koniec użytkowania wieczystego?

Włodzimierz Wielogórski

Gminy mogą jeszcze podwyższyć opłaty za użytkowanie wieczyste. Ale jeśli nie zrobią tego do końca roku, nie mają już szans na aktualizację.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa postanowiło przesunąć o pół roku (do lipca 2017 r.) przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w odrębną własność pod budynkami wielorodzinnymi oraz objąć uwłaszczeniem także domy jednorodzinne.

– Z czasem chcemy zlikwidować w ogóle prawo użytkowania wieczystego – tłumaczy Kazimierz Smoliński, wiceminister w MIB. Dodaje, że to anachroniczne prawo, które zostało w spadku po PRL. – Czas najwyższy z nim skończyć – deklaruje.

Więcej na stronie www.rp.pl


Włodzimierz Wielogórski
Pokaż listę
Facebook